Bekor, Podnart, d.o.o.
Poljšica pri Podnartu 13
4244 Podnart
Tel.: 04/ 530 68 40
GSM: 041/ 682 201
Fax: 04/ 530 68 41
  Natisnjeno 25.2.2024 - http://www.bekor.si/podjetje.php POJDI NAZAJ  
Vsi podatki o podjetju Bekor, Podnart, d.o.o.

IME FIRME:
BEKOR, PODJETJE ZA ZAŠČITO POVRŠIN PODNART, d.o.o.

SKRAJŠANO IME FIRME:
Bekor, Podnart, d.o.o.

NASLOV:
Poljšica pri Podnartu 13
4244 Podnart

Identifikacijska številka za DDV: SI94399638

Transakcijski račun: 07000-0000099127

IBAN SI56 0700 0000 0099 127

S.W.I.F.T.: GORESI2X

Matična številka: 5433096

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg.št. 1/01760/00
Ustanovni kapital: 3.000.000,00 sit